Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Ιστορικές Βιογραφίες
Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2003
http://www.anistor.gr/index.htm


ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ1. Φίλιππος Β' της Μακεδονίας.
Ο Έλληνας Ηγεμόνας από την Μακεδονία

(Διοίκησε: 362/359-336 π.Χ.) 790 Kb PDF

2. Αλέξανδρος Γ' (Μέγας) της Μακεδονίας.
Ο Κατακτητής του Κόσμου

(Διοίκησε: 336-323 π.Χ.) 900Kb PDF

Τα δύο τελευταία κεφάλαια του ηλεκτρονικού βιβλίου Η Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί είναι σύντομες αλλά λεπτομερείς βιογραφίες του Φιλίππου Β’ και του Αλεξάνδρου Γ’ (Μεγάλου) της Μακεδονίας, βασισμένες στις απολύτως πιο πρόσφατες απόψεις των ιστορικών για τους δύο Μακεδόνες.

Ανάγνωση των Κεφαλαίων. Τα κεφάλαια είναι αποθηκευμένα σε μορφή αρχείων PDF και για να διαβαστούν πρέπει να έχετε εγκαταστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.

Απόθηκευση των Κεφαλαίων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία PDF στον υπολογιστή σας κάνοντας δεξί κλικ του ποντικιού πάνω στον αριθμό του κεφαλαίου και επιλέγοντας το "Αποθήκευση ως" ή "Save target as". Όταν το αρχείο κατέβει στον υπολογιστή σας μπορείτε και να το τυπώσετε για να το διαβάσετε με την άνεσή σας. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε "Print as image" στην πάνω δεξιά πλευρά του παραθύρου "Print", που ανοίγει όταν επιλέξετε την εκτύπωση.Αρχαία Ελλάδα