ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ: Σχολικός Βιβλιοφύλαξ
Αναθεώρηση: 1 Νοεμβρίου 2015
http://www.anistor.gr/index.html


Σχολικός Βιβλιοφύλαξ
Καταλογράφηση και Διερεύνηση Σχολικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Σχολική Βιβλιοθήκη και ο Σχολικός Βιβλιοφύλαξ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Το Πρόγραμμα Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ και απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική του εκμετάλλευση. Την στιγμή που κατεβάζετε τα αρχείο αυτής της σελίδας στον Η/Υ σας, αυτόματα συμφωνείτε με την παράγραφο "Πνευματικά Δικαιώματα και Απαλλαγή Ευθυνών" στο τέλος αυτής της σελίδας.

Με το Σ-Βιβλιοφύλαξ μπορείτε να καταχωρίσετε τους τίτλους βιβλίων, εντύπων κλπ μαζί με ονόματα συγγραφέων, επιμελητών, μεταφραστών, διασκευαστών, εικονογράφων κλπ, τίτλους πρωτοτύπων, εκδοτικά στοιχεία, βιβλιαριθμούς και δανειζόμενους μαθητές. Κατόπιν να αναζητήσετε από την βάση δεδομένων που θα δημιουργήσετε οποιαδήποτε εγγραφή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε στοιχείο (π.χ. συγγραφέα, μεταφραστή, τίτλο, μαθητή κλπ). Οι εγγραφές που θα βρεθούν μπορούν να παρουσιασθούν είτε μία μία είτε σε ομάδες αλλά και να εκτυπωθούν, εάν το επιθυμείτε. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Βοήθεια και πλήκτρα συντομεύσεως των ενεργειών σας.

Το Σ-Βιβλιοφύλαξ συνοδεύεται από το πρόγραμμα Μ-Βιβλιοφύλαξ, το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό υπολογιστή και να είναι στην διάθεση των μαθητών για να διερευνούν στις εγγραφές του καταλόγου ψάχνοντας κάποιο βιβλίο. Στο Μ-Βιβλιοφύλαξ οι μαθητές δεν έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν τα στοιχεία του καταλόγου. Μπορούν μόνο να ψάξουν, να δουν και να εκτυπώσουν ηλεκτρονικές καρτέλες εγγραφών.

Ο Σ-Βιβλιοφύλαξ διατίθεται δωρεάν, δεν έχει περιορισμό αριθμού εγγραφών ή άλλους περιορισμούς και τρέχει μόνο σε υπολογιστές (Η/Υ) τύπου PC με λειτουργικό Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, NT, Me, 98, 95 ή νεώτερο.


Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες για το Κατέβασμα των Αρχείων και την Εγκατάστασή τους.

Περιεχόμενα
Α. Κατέβασμα Αρχείων
Β. Εγκατάσταση
Γ. Πνευματικά Δικαιώματα - Απαλλαγή Ευθυνών
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Βιβλιοφύλαξ είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ πρόγραμμα. Τα προγράμματα εναντίον των ιών KASPERSKY και AVG μπορεί να αναφέρουν λανθασμένα για την ύπαρξη ιού. Πρόκειται για σφάλμα. Τα προγράμματά μας είναι καθαρά από ιούς εάν κατέβουν από αυτήν την ιστοσελίδα.

Α. Κατέβασμα Αρχείων
Κατεβάστε τώρα το:

Αρχείο             : S-Bibiofylax.zip (περιλαμβάνει και το Μ-Βιβλιοφύλαξ)
Μέγεθος : 1,6ΜΒ
Περιεχόμενο : Σ-Βιβλιοφύλαξ και Μ-Βιβλιοφύλαξ 3.2.0 (Έκδοση έτους 2003)

Κατεβάστε και τον Οδηγό Χρήσεως του Σχολικός Βιβλιοφυλαξ.

Β. Εγκατάσταση

Βήμα 1: Δημιουργήστε τον κατάλογο ή φάκελο (folder) C:\Temporary

Βήμα 2: Κατεβάστε το αρχείο S-Bibliofylax.zip  στον φάκελο (folder) C:\Temporary που μόλις δημιουργήσατε

Βήμα 3: Τρέξτε το S-Bibliofylax.zip  και ακολουθείστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται για την αυτόματη αποσυμπίεση και εγκατάσταση των αρχείων.

Βήμα 4: Η Εγκατάσταση τελείωσε. Μπορείτε να τρέξετε το Σ-Βιβλιοφύλαξ επιλέγοντάς το από το:
Start/Programms/Σ-Βιβλιοφύλαξ
Έναρξη/Προγράμματα/Σ-Βιβλιοφύλαξ

Σημείωση: Υπάρχουν τρεις εγγραφές παραδείγματα ήδη καταγεγραμμένα στην βάση του Σ-Βιβλιοφύλαξ. Για να τις διαγράψετε διαβάστε στην Βοήθεια την 'Διαγραφή Εγγραφής'

Εάν ποτέ θελήσετε να σβήσετε το πρόγραμμα από τον Η/Υ σας ακολουθείστε τις οδηγίες στο Προβλήματα Εγκαταστάσεως παρακάτω.

Προβλήματα Εγκαταστάσεως
Πρόβλημα: Κάτι πήγε στραβά (διακοπή ρεύματος, πρόβλημα στον δίσκο σας κλπ) και η εγκατάσταση δεν ολοκληρώθηκε.

Λύση: Μην ξανακάνετε εγκατάσταση εάν δεν βεβαιωθείτε ότι έχει σβηστεί η παλιά. Για να σιγουρευτείτε κοιτάξτε εάν υπάρχει η εγγραφή Σ-Βιβλιοφύλαξ στο
Control Panel/Add-Remove Programs
Πίνακας Ελέγχου/Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων
Εάν υπάρχει, πρέπει να αφαιρεθεί όπως περιγράφουν οι οδηγίες του παραθύρου.

Πνευματικά Δικαιώματα - Απαλλαγή Ευθυνών
Το Πρόγραμμα Η/Υ Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ ή S-Bibliofylax.exe ή Biblia.exe ή BibliaView.exe και όλα τα άλλα συνοδευτικά προγράμματα και αρχεία κειμένου διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ υπό την μορφή FREEWARE και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική διάθεση ή εκμετάλλευση τους. Τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα του προγράμματος Biblia.exe ή BibliaView.exe ανήκουν στον Δημήτρη Ι. Λο'ί'ζο dilos@anistor.gr, URL: http://users.hol.gr/~dilos/index.htm) ενώ τα πνευματικά δικαιώματα για τα συνοδευτικά προγράμματα ανήκουν στην Microsoft (c) (URL: http://www.microsoft.com). To αρχείο S-Bibliofylax.exe επιτρέπεται να διανεμηθεί δωρεάν αρκεί να μην υπάρξει καμία αλλαγή στα περιεχόμενα του και στα αρχεία κειμένου του. Το πακέτο Σ-Βιβλιοφύλαξ παρέχεται ως έχει και με καμία άλλη υποχρέωση από μέρους του διαθέτοντος. Για οποιαδήποτε ανωμαλία ή ζημιά που πιθανόν να προκληθεί στον Η/Υ ή δίκτυο ή οτιδήποτε άλλο μέσο του χρήστη, την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο ίδιος ο οποίος από την στιγμή που επισκέπτεται την παρούσα ηλεκτρονική σελίδα HTML ή/και αρχίζει να κατεβάζει τα αρχεία που διατίθενται δωρεάν ή/και τρέξει έστω και για μία φορά το πρόγραμμα S-Bibliofylax.exe ή Biblia.exe ή BibliaView.exe, συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παραγράφου "Πνευματικά Δικαιώματα - Απαλλαγή Ευθυνών".

* * *ΛογισμικόΑπό 1 Δεκεμβρίου 2002