ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ: Δωρεάν Λογισμικό
Αναθεώρηση: 1 Νοεμβρίου 2015
http://www.anistor.gr/index.html


Δωρεάν Πλήρες Λογισμικό (χωρίς περικοπές, χωρίς χρονικά όρια)
Μόνο για Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000

Παρακαλώ, στείλτε μας στην διεύθυνση dilos@anistor.gr τις παρατηρήσεις, προτάσεις και προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσατε με το Δωρεάν Λογισμικό που διατίθεται από το Ανιστόρητον.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μόνο για Win10, 8, 7, Vista, XP, 2000
1. Ανίστωρ Ιστορική Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία Πολιτικής, Οικονομικής, Πολιτιστικής Ιστορίας & Αρχαιολογίας (1974-Σήμερα)
[Πρόγραμμα Η/Υ και Βάση Δεδομένων]


2. Σχολικός Βιβλιοφύλαξ
Γρήγορη και Εύκολη Καταχώριση και Αναζήτηση Τίτλων Βιβλίων κλπ για Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη
Η Σχολική Βιβλιοθήκη και ο Σχολικός Βιβλιοφύλαξ


3. Προσωπικός Βιβλιοφύλαξ
Γρήγορη και Εύκολη Καταχώριση και Αναζήτηση Τίτλων Βιβλίων, Εντύπων, Άρθρων και Καταλογράφηση Προσωπικής Βιβλιοθήκης


Λογισμικό στα Αγγλικά

ΑνιστόρητονΑπό 1 Δεκεμβρίου 2002