Το Ανιστόρητον/Anistoriton (1997-2017) δεχόταν μονογραφίες, μελέτες ιστορικών και αρχαιολόγων ή άλλων επιστημόνων αλλά και αξιόλογες εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών για θέματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης που αφορούν σε οποιαδήποτε εποχή και γεωγραφική περιοχή. Οδηγίες για Υποβολή Μελετών

Βρείτε άρθρα στο Ανιστόρητον

Το Ανιστόρητον (1997-2017) ήταν ένα ανεξάρτητο, αμιγώς διαδικτυακό περιοδικό Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, ελεύθερα προσβάσιμο από την παγκόσμια ηλεκτρονική επιστημονική κοινότητα. Το περιοδικό αποσκοπεί στο να φιλοξενήσει στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστορικές και αρχαιολογικές μελέτες νέων κυρίως επιστημόνων.

ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ Βοήθεια για τα Ελληνικά

© 1997-2015 Ανιστόρητον ISSN 1108-4081