ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ: Ελληνική Ιστορική Βιβλιογραφία Ανίστωρ
Αναθεώρηση: 1 Οκτωβρίου 2004
http://www.anistor.gr/index.html


Ανίστωρ 3.0 (2004)
Διαρκής Ελληνική Βιβλιογραφία
Πολιτικής, Οικονομικής, Πολιτιστικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας
1976 - 2004
Παρούσα Έκδοση = 7161 [τελευταίος αριθμός εγγραφής]
Παρούσα Καταγραφή: 1976 - Ιούνιος 2004
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Η Βιβλιογραφία δεν ενημερώνεται πλέον

Το Πρόγραμμα Anistor 3.0 και η Βιβλιογραφία Ανίστωρ (1976-2004) διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ και απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική τους εκμετάλλευση. Την στιγμή που κατεβάζετε τα αρχεία αυτής της σελίδας στον Η/Υ σας, αυτόματα συμφωνείτε με την παράγραφο "Πνευματικά Δικαιώματα και Απαλλαγή Ευθυνών" στο τέλος αυτής της σελίδας.

Η Βιβλιογραφία Ανίστωρ αποτελείται από όλους τους τίτλους εντύπων (βιβλίων και περιοδικών εκδόσεων) και CD-ROM που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα από το 1976 μέχρι και το 2004 σε όλες τις γλώσσες και αναφέρονται στην παγκόσμια Πολιτική, Οικονομική, Πολιτιστική Ιστορία και στην Αρχαιολογία. Η βιβλιογραφία συλλέγεται από έγκυρες έντυπες πηγές και βιβλιοπωλεία και ανανεώνεται δύο φορές τον χρόνο (Μάρτιο και Σεπτέμβριο). Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με το πρόγραμμα διερευνήσεων και εκτυπώσεων Ανίστωρ 3.0 για υπολογιστές (Η/Υ) τύπου PC με λειτουργικό Windows95/98/NT/Me/2000/XP ή νεώτερο.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την Βιβλιογραφία και το πρόγραμμα Ανίστωρ στον Η/Υ σας. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες για το Κατέβασμα των Αρχείων και την Εγκατάστασή τους.

Περιεχόμενα
Α. Κατέβασμα Αρχείων
Β. Εγκατάσταση
Γ. Πνευματικά Δικαιώματα - Απαλλαγή Ευθυνών

Με την (νέα) έκδοση Ανίστωρ 3.0 (2004) μπορείτε να διεξάγετε και συνδυασμένες διερευνήσεις,
δηλαδή να διερευνήσετε συγγραφέα και τίτλο μαζί, επιμελητή και τίτλο μαζί κ.ο.κ.


Α. Κατέβασμα αρχείων
1. Κατέβασμα ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (πρόγραμμα και βιβλιογραφία Ανίστωρ)
Κατεβάστε τώρα τα δύο παρακάτω αρχεία:
Αρχείο     : Anistor.zip
Μέγεθος    : 1,9ΜΒ
Περιεχόμενο  : Πρόγραμμα Ανίστωρ 3.0.0 (2004)
και
Αρχείο : Filis.zip Μέγεθος : 380 ΚΒ Περιεχόμενο : Βιβλιογραφία Ανίστωρ 7161
2. Κατέβασμα Μόνο Ανανεωμένου Αρχείου Βιβλιογραφίας
Κατεβάστε το παρακάτω αρχείο:
Αρχείο     : Filis.zip
Μέγεθος    : 380 ΚΒ
Περιεχόμενο  : Βιβλιογραφία Ανίστωρ 7161
3. Κατέβασμα Μόνο Νεώτερης Εκδόσεως Προγράμματος Ανίστωρ
Τελευταία Έκδοση Προγράμματος: Ανίστωρ 3.0.0 (2004)
Για να ελέγξετε την έκδοση που έχετε επιλέξτε το μενού 'Βοήθεια\Περί...'
Εάν έχετε έκδοση μικρότερη από την παραπάνω, παρακαλώ κάντε πρώτα απεγκατάσταση της παλαιάς εκδόσεως και μετά εγκατάσταση του Ανίστωρ 3.0.0


Β. Εγκατάσταση
1. Εγκατάσταση για Πρώτη φορά

Βήμα 1: Δημιουργήστε τον κατάλογο ή φάκελο (folder) C:\Temporary

Βήμα 2: Κατεβάστε (όπως περιγράφετε παραπάνω) τα αρχεία Anistor.zip και Filis.zip στον φάκελο (folder) C:\Temporary που μόλις δημιουργήσατε

Βήμα 3: Τρέξτε το Anistor.zip και τρέξτε το setup.

Βήμα 4: Τρέξτε το Filis.zip. Αντιγράψτε το αρχείο filis.dat στον φάκελο που δημιουργήθηκε όταν τρέξατε το setup, δηλαδή στο Program Files\Anistor και αντικαταστήστε το παλιό filis.dat εάν υπάρχει.

Βήμα 6: Τώρα μπορείτε να τρέξετε το Anistor επιλέγοντάς το από το:
Start/Programms/Anistor
Έναρξη/Προγράμματα/Anistor

Εάν ποτέ θελήσετε να σβήσετε το πρόγραμμα από τον Η/Υ σας ακολουθείστε τις οδηγίες στο Πρόβλημα Εγκαταστάσεως Α. παρακάτω.

Προβλήματα Εγκαταστάσεως
Α. Πρόβλημα: Κάτι πήγε στραβά (διακοπή ρεύματος, πρόβλημα στον δίσκο σας κλπ) και η εγκατάσταση δεν ολοκληρώθηκε.

Λύση: Μην ξανακάνετε εγκατάσταση εάν δεν βεβαιωθείτε ότι έχει σβηστεί η παλιά. Για να σιγουρευτείτε κοιτάξτε εάν υπάρχει η εγγραφή Anistor στο
Control Panel/Add-Remove Programs
Πίνακας Ελέγχου/Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων
Εάν υπάρχει, πρέπει να αφαιρεθεί όπως περιγράφουν οι οδηγίες του παραθύρου.

Β. Πρόβλημα: Δεν υπάρχουν εγγραφές. Το αρχείο της βιβλιογραφίας ονομάζετε Filis.dat και πρέπει να βρίσκετε στον κατάλογο C:\Program Files\Anistor

2. Εγκατάσταση Μόνο Ανανεωμένου Αρχείου Βιβλιογραφίας

Βήμα 1: Δημιουργήστε τον κατάλογο ή φάκελο (folder) C:\Temporary

Βήμα 2: Κατεβάστε (όπως περιγράφετε παραπάνω) το αρχείο Filis.zip στον φάκελο (folder) C:\Temporary που μόλις δημιουργήσατε

Βήμα 3: Αποσυμπιέστε το Filis.zip και αντιγράψτε το αρχείο Filis.dat εκεί όπου εγκαταστήσατε το Anistor στον κατάλογο C:\Program Files\Anistor

Βήμα 4: Τώρα μπορείτε να τρέξετε το Anistor με την ανανεωμένη βιβλιογραφία επιλέγοντάς το από το:
Start/Programms/Anistor
Έναρξη/Προγράμματα/Anistor

3. Εγκατάσταση Μόνο Νεώτερης Εκδόσεως Προγράμματος Διερευνήσεων και Εκτυπώσεων
Τελαυταία Έκδοση Προγράμματος: Ανίστωρ 3.0.0 (2004)
Για να ελέγξετε την έκδοση που έχετε επιλέξτε το μενού 'Βοήθεια\Περί...'
Εάν έχετε έκδοση μικρότερη από την παραπάνω, παρακαλώ κάντε πρώτα απεγκατάσταση της παλαιάς εκδόσεως και μετά εγκατάσταση του Ανίστωρ 3.0.0Πνευματικά Δικαιώματα - Απαλλαγή Ευθυνών
Το Πρόγραμμα Η/Υ Anistor, η Βιβλιογραφία Ανίστωρ και όλα τα άλλα συνοδευτικά προγράμματα και αρχεία κειμένου διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ υπό την μορφή FREEWARE και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική διάθεση ή εκμετάλλευση τους. Τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα του προγράμματος Anistor (Istoriki.exe) και της Βιβλιογραφίας Ανίστωρ (Filis.dat) ανήκουν στον dilos@anistor.gr, URL: http://users.hol.gr/~dilos/index.htm) ενώ τα πνευματικά δικαιώματα για τα συνοδευτικά προγράμματα ανήκουν στην Microsoft (c) (URL: http://www.microsoft.com). To πακέτο Ανίστωρ επιτρέπεται να διανεμηθεί δωρεάν αρκεί να μην υπάρξει καμία αλλαγή στα περιεχόμενα του και στα αρχεία κειμένου του. Το πακέτο Anistor ή Ανίστωρ παρέχεται ως έχει και με καμία άλλη υποχρέωση από μέρους του διαθέτοντος. Για οποιαδήποτε ανωμαλία ή ζημιά που πιθανόν να προκληθεί στον Η/Υ ή δίκτυο ή οτιδήποτε άλλο μέσο του χρήστη, την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο ίδιος ο οποίος από την στιγμή που επισκέπτεται την παρούσα ηλεκτρονική σελίδα HTML ή/και αρχίζει να κατεβάζει τα αρχεία που διατίθενται δωρεάν ή/και τρέξει έστω και για μία φορά το πρόγραμμα Anistor ή Ανίστωρ, συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παραγράφου "Πνευματικά Δικαιώματα - Απαλλαγή Ευθυνών" που περιλαμβάνονται στο παρόν αρχείο κειμένου Install.doc που είναι τμήμα του πακέτου ηλεκτρονικών προγραμμάτων Anistor ή Ανίστωρ.

* * *Λογισμικό


Από 15 Απριλίου 1999