ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ: Ιστορικοί Οδηγοί
Αναθεώρηση: 1 Ιανουαρίου 2020
http://www.anistor.gr/index.htmΟδηγοί Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας


Η Ιστορική Έρευνα και η Συγγραφή της Ιστορίας
Έκδοση 3 (Ιανουάριος 2020)
Ηλεκτρονική Ιστορική Έρευνα και Συγγραφή
Οδηγός μεθόδου με παραδείγματα για προπτυχιακούς φοιτητές αλλά και υποψήφιους διδάκτορες για την διεξαγωγή της ιστορικής έρευνας και την συγγραφή της ιστορικής εργασίας ή διατριβής με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Διαρκής Ελληνική Ιστορική Βιβλιογραφία Ανίστωρ (1976-2004)
Ανίστωρ Ιστορική Βιβλιογραφία
Η Ελληνική Βιβλιογραφία Πολιτικής, Οικονομικής, Πολιτιστικής Ιστορίας & Αρχαιολογίας (1976-2004)
Ανιστόρητον