ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ: Ιστορικοί Οδηγοί
Αναθεώρηση: 1 Ιανουαρίου 2012
http://www.anistor.gr/index.htmΟδηγοί Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας


Η Ιστορική Έρευνα και η Συγγραφή της Ιστορίας
Έκδοση 2 (Ιανουάριος 2012)
Ηλεκτρονική Ιστορική Έρευνα και Συγγραφή (αρχείο PDF, 1.6Mb)
Οδηγός μεθόδου με παραδείγματα για προπτυχιακούς φοιτητές αλλά και υποψήφιους διδάκτορες για την διεξαγωγή της ιστορικής έρευνας και την συγγραφή της ιστορικής εργασίας ή διατριβής με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Διαρκής Ελληνική Ιστορική Βιβλιογραφία Ανίστωρ (1976-2004)
Ανίστωρ Ιστορική Βιβλιογραφία
Η Ελληνική Βιβλιογραφία Πολιτικής, Οικονομικής, Πολιτιστικής Ιστορίας & Αρχαιολογίας (1976-2004)
Ανιστόρητον