Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ (3000 π.Χ-2000 μ.Χ.)
Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2023
http://www.anistor.gr/index.html


ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΛΟΪΖΟΣ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ
Ιστορία Αρχαιολογία Πολιτισμός
3000 π.Χ. - 2000 μ.Χ.

Αθήνα, 1993-2035
Πνευματικά δικαιώματα για όλα τα κείμενα
© Δ. Ι. Λο'ί'ζος, 2001-2035Διδάσκοντας τμήματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής Ιστορίας και με αφορμή την επικείμενη το 1992 ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ανακάλυψα ότι δεν υπήρχε στη βιβλιογραφία μελέτη που να αφορά την συνδυαστική εξέταση της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας, και του Πολιτισμού της της Μεσογειακής, της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Επιπλέον, συνειδητοποίησα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς ταυτοχρόνως την ιστορική πορεία των κατοίκων του ελλαδικού, του μεσογειακού και του ευρωπαϊκού χώρου από την Αρχαιότητα μέχρι την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μάλιστα από την ελληνική ιστορική σκοπιά.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο Η Μεσόγειος, η Ελλαδα και η Ευρώπη. Ιστορία Αρχαιολογία Πολιτισμός (3000 π.Χ. - 2000 μ.Χ.), που άρχισε να σχεδιάζεται το 1993, θα ολοκληρωθεί σταδιακά με βάση το διάγραμμα που παρατίθεται παρακάτω.Διάγραμμα Έργου
(2023)


Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και η Ευρώπη
Ιστορία Αρχαιολογία Πολιτισμός
(3000 π.Χ. - 2000 μ.Χ.)
Μέρος Πρώτο
Η Εποχή των Αγαλμάτων
(Αρχαίοι Κόσμοι, 3000 π.Χ.-337 μ.Χ.)

Τόμος 1 Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί Από τους Σουμερίους στον Μέγα Αλέξανδρο (3000-323 π.Χ.) Αθήνα: 2001 Τόμος 2 Η Αρχαία Ευρώπη, οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες Από τους Ετρούσκους στον Ιούλιο Καίσαρα (1000 π.Χ.-49 π.Χ.) Αθήνα: 2022 Τόμος 3 Η Αυτοκρατορία των Ρωμαίων Από τον Ιούλιο Καίσαρα στον Μέγα Κωνσταντίνο (49 π.Χ.-337 μ.Χ.) Αθήνα: 2024
Προϊστορική Βόρεια Ελλάδα (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη)

Το Μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού - The Future of European Civilization


Μέρος Δεύτερο
Η Εποχή των Αγίων Εικόνων
(Η Αγία Ρώμη και το Βυζάντιο, 338-1571)

Τόμος 4 Οι Νέοι Λαοί της Ευρώπης και η Κωνσταντινούπολη Από τους Γότθους στον Αυτοκράτορα Φωκά (338-610) Αθήνα: 2026 Τόμος 5 Η Λατινική Δύση και η Βυζαντινή Ανατολή Από τον Λοθάριο Β' στον Ρωμανό Δ' τον Διογένη (611-1071) Αθήνα: 2028
Τόμος 6
Τα Δυτικά Κράτη και οι Αυτοκρατορίες στην Ανατολή
Από τον Πάπα Γρηγόριο Ζ' στον Σουλτάνο Σελήμ Β' (1072-1571)
Αθήνα: 2030

Μέρος Τρίτο
Η Εποχή των Ειδώλων
(Αυτοκρατορίες, Εθνικά Κράτη, Ειρήνη, 1572-2000)

Τόμος 7 Η Απολυταρχία και ο Διαφωτισμός Από τον Κάρολο Θ' της Γαλλίας στον Λάμπρο Κατσώνη (1572-1788) Αθήνα: 2032 Τόμος 8 Τα Εθνικά Κράτη στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη Από τον Μαρκήσιο Λαφαγιέτ στον Χαρίλαο Τρικούπη (1789-1896) Αθήνα: 2034 Τόμος 9 Οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι, η Ανάπτυξη και η Ευμάρεια στην Ευρώπη Από τον Ζαν Ζωρές στον Κωνσταντίνο Καραμανλή (1897-2000) Αθήνα: 2036
* * *

Οδηγός Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας

Η Μέθοδος Συγγραφής του ΈργουΑνιστόρητον

The Mediterranean, Greece and Europe
History Archaeology Civilization
(3000 BC- AD 2000)


Part I
The Age of Statues
(Ancient Worlds)


Volume 1
Ancient Greece and the Ancient Near East
From Sumerians to Alexander the Great (3000-323 BC)

Volume 2
Ancient Europe, Romans and Greeks
From Etruscans to Julius Caesar (1000-49 BC)

Volume 3
The Empire of the Romans
From Julius Caesar to Constantine the Great (49 BC - AD 337)


Part II
The Age of Holy Images
(Holy Rome and Byzantium)


Volume 4
The New Peoples of Europe and Constantinople
From the Goths to Emperor Phocas (338-610)

Volume 5
Latin West and Byzantine East
From Lothair II to Romanos IV Diogenes (611-1071)

Volume 6
The Western States and the Empires of the East
From Pope Gregory VII to Sultan Selim II (1072-1571)


Part III
The Age of Idols
Empires and National States


Volume 7
Absolutism and Enlightenment
From Charles IX of France to Lambros Katsonis (1572-1788)

Volume 8
New States and Crowned Republics
From Marquis de Lafayette to Charilaos Trikoupis (1789-1896)

Volume 9
World Wars, Development and Welfare in Europe
From Jean Jaurès to Konstantinos Karamanlis (1897-2000)